Herritarrak eta Gizartea
 • Udal araudiak eta ordenantzak

  Eguneratuta

 • Udalaren Jarduerak erregistroa

  Eguneratuta

 • Bere eskumeneko administrazio prozeduren katalogo eguneratua

  Eguneratuta

 • Online tramiteak

  Eguneratuta

 • Zerbitzuen katalogo orokorra argitaratzen da, baita zerbitzuen egoitzak eta erakundearen ekipamenduak, helbidea eta bere webgunetako esteka edota posta elektronikoaren helbidea ere.

  Eguneratuta

 • Udal Zerbitzuen Karta/k bat/zuk dago/daude eta horien inguruan eta horietan ezarritako konpromiso mailaren inguruan informatzen da.

  Eguneratuta

 • Jende aurrean ikusgai egoteko epea duten agiriak

  Eguneratuta

 • Webgunean trafiko egoerak eta mozketak, edota udal zerbitzuetan sortutako intzidentziak jakinarazten dira.

  Eguneratuta

 • Webgunean herriko ingurumenari buruzko informazio eguneratua jasotzen da

  Eguneratuta

 • Herritarren Partaidetzarako Araudia

  Eguneratuta

 • Webgunean leku bat gordetzen da, udal talde politikoek bere iritziak eta proposamenak zabal ditzaten

  Eguneratuta

 • Webgunean leku bat gordetzen da, herriko auzo-elkarteentzat eta elkarte horiek egindako galderen eta proposatutako gaien zerrenda argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Prezio publikoak, tasak eta udal zergak argitaratzea eta eguneratzea

  Eguneratuta

 • Zerbitzuak ematearen inguruko emaitzak dauden eta horien inguruan informatzen da

  Eguneratuta

 • Udal Webgunean eztabaida foroak edo Sare Sozialen profilak daude

  Eguneratuta

 • Udalaren webgunean gardentasun atari edo atal bat ezarri da

  Eguneratuta

 • Udalaren webgunearen barnean barruko bilatzaile bat dago

  Eguneratuta

 • Udalaren webgunearen beraren mapa

  Eguneratuta

 • Herritarrentzako postontzia edo Web orrian agerian dagoen atala, herritarrei arreta emateko eta/edo kexa nahiz iradokizunak jasotzeko

  Eguneratuta